05/06/2023 05:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phố Hàng Đồng

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 09/02/2022 08:30

 

Chậu, mâm,nồi, chảo… lư hương
Bao nhiêu “đồng nát” thập phương mua về
Cầu Nôm hai họ Phùng, Lê
Hoàng Thành tụ lại hành nghề thu gom
Dần dà thành phố Hàng Đồng
Tài hoa “đục” “khắc” tinh thông mọi bề
Làm riêng sắc thái Kinh Kỳ
Ngàn năm độc đáo làng nghề  Thăng Long

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Phố Hàng Đồng