Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 17/03/2021 07:56, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/10/2021 08:05

Sống đã phải đa mang,
vai oằn bao nhiêu nỗi.
Nghĩ gì đến thiên đàng,
mong gì đầu thai mới!