29/05/2023 19:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nỗi sống

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 17/03/2021 07:56

 

Sống đã phải đa mang,
vai oằn bao nhiêu nỗi.
Nghĩ gì đến thiên đàng,
mong gì đầu thai mới!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Nỗi sống