Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 05/07/2021 06:57, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/10/2021 07:41

Sớm làm bạc tóc trong nhau,
để trăm năm cạn còn đâu mà nhờ.
Sớm làm già trước tuổi thơ,
để duyên trái lứa không vừa tuổi nay.
Sớm làm vàng úa trong ai,
để căn nhà tạm tấp đầy hoàng hôn.