24/07/2024 15:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nỗi buồn bạc tóc

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 05/07/2021 06:57

 

Sớm làm bạc tóc trong nhau,
để trăm năm cạn còn đâu mà nhờ.
Sớm làm già trước tuổi thơ,
để duyên trái lứa không vừa tuổi nay.
Sớm làm vàng úa trong ai,
để căn nhà tạm tấp đầy hoàng hôn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Nỗi buồn bạc tóc