Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 08/08/2021 06:30, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 12/10/2021 16:59

Mở đời chỉ thấy trống trơn.
Mở lòng chỉ thấy cô đơn tấp về.
Mở lời chỉ thấy gió nghe.
Mở linh hồn thấy bốn bề hư không.