Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 11/08/2021 08:18, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/10/2021 16:49

Năm cửa ô ký ức,
nặng lòng Thăng Long xưa,
Mưa qua Ô Quan Chưởng,
thương Hà Nội bây giờ.