Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/06/2022 08:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/10/2022 22:44

Chân thương mòn ngõ cũ
Mắt buồn mòn đường trăng
Vai thương mòn tóc rối
Đời buồn mòn trăm năm.