05/06/2023 04:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mòn (II)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/06/2022 08:26

 

Chân thương mòn ngõ cũ
Mắt buồn mòn đường trăng
Vai thương mòn tóc rối
Đời buồn mòn trăm năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Mòn (II)