Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 08/08/2021 06:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 12/10/2021 18:09

Mẹ ru tôi cạn mùa đông,
em ru tôi mãi không cùng mùa thu.
Mùa đông tôi ấm tuổi thơ,
mùa thu tôi lạnh sương mù tuổi yêu.
Mẹ ru tôi khúc đoạn trường Kiều,
em ru tôi khúc hoang liêu cõi người.
Trăm năm cũng một đời thôi,
nổi trôi cậy mẹ, chìm đời cậy ai?