Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/08/2021 06:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/10/2021 18:11

Bếp lửa trăm năm vừa nhóm lại,
nỗi niềm thương cũ lại thiên di.
Biết không cản được miền xa gọi,
chỉ sợ lần đi chẳng trở về.