Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 25/10/2021 06:53

Tôi say cung bậc cũ,
em mê điệu xoang xưa.
Chần chừ thời trang lứa,
khúc vấn vương thành thừa.