Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 26/06/2022 08:01

Giá em đừng nhớ tôi,
con sông bên lở bên bồi.
Giá em đừng đợi tôi,
cõi người như áng mây trôi.