25/05/2024 03:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá em

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 27/06/2022 08:01

 

Giá em đừng nhớ tôi,
con sông bên lở bên bồi.
Giá em đừng đợi tôi,
cõi người như áng mây trôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Giá em