Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 18/05/2021 07:01, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 17/10/2021 20:48

Em đi trăng gẫy làm đôi,
mưa tuôn nửa đoạn, nắng phơi nửa đường.
Anh đi chia nửa đoạn trường,
nửa nhớ anh giữ, nửa thương em cầm.
Phần chung còn lại nửa rằm,
nếu đem chia hết, cầm bằng không nhau.