06/06/2023 21:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chia

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 18/05/2021 07:01

 

Em đi trăng gẫy làm đôi,
mưa tuôn nửa đoạn, nắng phơi nửa đường.
Anh đi chia nửa đoạn trường,
nửa nhớ anh giữ, nửa thương em cầm.
Phần chung còn lại nửa rằm,
nếu đem chia hết, cầm bằng không nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Chia