Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 31/08/2022 08:16

Đừng anh, bóc ngắn cắn dài
Nghe em, để nói một nhời đã nao
Vội gì đâu, tiếc gì đâu
Chỉ e tơ đứt mà đau lòng tằm.