10/06/2023 05:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chỉ e tơ đứt

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 31/08/2022 08:16

 

Đừng anh, bóc ngắn cắn dài
Nghe em, để nói một nhời đã nao
Vội đi đâu. Tiếc gì đâu
Chỉ e tơ đứt mà đau lòng tằm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Chỉ e tơ đứt