Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/05/2021 06:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 17/10/2021 20:51

Trời xa lăng lắc sao thưa,
đất gần đom đóm vật vờ thôi bay.
Chờ ai đã cạn đêm rồi,
sương đầm vạt áo mà người chưa sang.