22/07/2024 14:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cạn đêm

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/05/2021 06:24

 

Trời xa lăng lắc sao thưa,
đất gần đom đóm vật vờ thôi bay.
Chờ ai đã cạn đêm rồi,
sương đầm vạt áo mà người chưa sang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Cạn đêm