Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/01/2023 07:38

Chỉ còn bức di thư
Trên ban thờ thay ảnh
Hình anh hương nhang hiện
Cười hệt như ngày xưa.