16/07/2024 13:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bức di thư liệt sỹ

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/01/2023 07:38

 

Chỉ còn bức di thư
Trên ban thờ thay ảnh
Hình anh hương nhang hiện
Cười hệt như ngày xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Bức di thư liệt sỹ