Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 29/08/2022 17:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 29/08/2022 19:08

Triều cường tràn lạch Cấm
Nước có về Nghi Phương?
Thuyền Vinh xuôi sông khác
Bến Đình còn nữa không?