05/06/2023 05:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bến Đình còn nữa không

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/08/2022 17:29

 

Triều cường tràn lạch Cấm
Nước có về Nghi Phương?
Thuyền Vinh xuôi sông khác
Bến Đình còn nữa không?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Bến Đình còn nữa không