Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/08/2021 06:15, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 12/10/2021 20:40

Anh giữ đoạn này.
Em giành đoạn khác.
Đoạn còn lại thành ra côi cút,
thời gian nước mắt đong đầy.