Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/01/2023 09:04

Bâng khuâng gió rối,
luỹ tre thở dài.
Liêu xiêu ngõ tối,
chân về đơn côi.