26/05/2024 13:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đơn côi

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/01/2023 09:04

 

Bâng khuâng gió rối,
luỹ tre thở dài.
Liêu xiêu ngõ tối,
chân về đơn côi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Đơn côi