Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 31/08/2022 08:02

Tóc khét gió đồng chưa gội hết
Bạc màu áo nắng má khô chai
Đêm quan họ nghe bàn tay em hát
Câu giao duyên thấp thoáng mắt đang cười