10/06/2023 05:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm nghe em hát

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 31/08/2022 08:02

 

Tóc khét gió đồng chưa gội hết
Bạc màu áo nắng má khô chai
Đêm quan họ nghe bàn tay em hát
Câu giao duyên thấp thoáng mắt đang cười

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Đêm nghe em hát