Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 09/02/2022 06:58

Buồn như hồn bỏ lại.
Buồn như trăng quên chờ.
Buồn như mây không gió.
Đâu bằng tình hết mơ.