Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 23/10/2021 16:27

Nụ đào đội vỏ mốc,
hé mắt nhìn trời xuân.
Thương sông Hồng khó nhọc,
đắp sa bồi Nhật Tân