23.00
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/07/2018 07:19

Đố bạn quả gì to nhất?
Quả mít hay quả thanh trà?
Không! Đó chính là quả đất
Dành cho tất cả chúng ta!


Nguồn: Một mái nhà chung (Định Hải - Phan Duy Đồng - Trần Mạnh Hảo), NXB Kim Đồng, 2018