33.67
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2018 07:19

Đố bạn quả gì to nhất?
Quả mít hay quả thanh trà?
Không! Đó chính là quả đất
Dành cho tất cả chúng ta!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]