Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 07/09/2016 18:01, số lượt xem: 350

Ta xót thân em kiếp gái nghèo
Sáng ra đồng sớm hái dưa leo
Chiều đun chảo cám chăm heo béo
Đời cứ long đong phận cánh bèo

Ta xót lưng em, giống cái cầu
Cong vòng tấm áo lệch đường bâu
Lom khom nón rách trồng dưa hấu
Cái dáng long nhong số chẳng giầu

Ta xót chân em tợ cẳng cò
Đồng bưng lặn lội bụng chưa no
Bước đi lịu khuỵu đôi quang cỏ
Nặng nhẹ mình em thiệt... số bò

Ta xót đời em được tấm chồng
Hũ hèm lựa nhựa tối nằm không
Gối chăn nàng đợi, chàng leo võng
Té ngửa bò ngang tựa cái còng

Ta xót phần ta sức đã mòn
Giá mười năm trước tuổi còn son
Đêm nào cũng quyết mò sang lỏm
Dù mấy mây mưa pháo vẫn giòn

Châu Đốc, 04.04.16