Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 07/09/2016 13:20, số lượt xem: 557

(Giao cổ đối, chuyển thanh luật)

Từ trên xuống dưới toàn quân cướp
Bọn thú trên rừng thân rách mướp
Lũ lượt Nga Tàu khỉ vượn qua
Mác Lê súng đạn về nườm nượp
Bụng ác nhe nanh, miệng sỗ sàng,
Lời gian múa lưỡi, mồm tươm tướp
Ươn hèn với giặc, ác cùng dân
Bán nước phì thân, đồ mạt cướp!

Châu Đốc, 09.07.2016