15.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 07/09/2016 17:58, số lượt xem: 384

Ta nằm nghe gió về hoang hoải
Lều cỏ buồn tí tách giọt sương
Chiều sơn cước lạnh, hồn tê tái
Con nhện đan hoài sợi nhớ thương

Lữ quán chơi vơi nép vệ đường
Mây buồn bãng lãng ráng chiều vương
Hoàng hôn tím phủ sầu cô quạnh
Quê cũ mù xa vạn dặm trường

Châu Đốc, 04.04.16