Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 07/09/2016 14:07, số lượt xem: 336

Chẳng thiết chẳng màng, gì cũng chán
Nhìn đâu cũng thấy lòng ngao ngán
Chính em chính chị muốn buông xuôi
Chữ nghĩa chữ tình hờm ráo cạn
Thơ thẩn ngôn từ trốn như điên
Hát hò lời lẽ nghe mà nản
Đường trần nhập nhoạng lắm quanh co
Mỏi gối cuồng tâm nằm mộng sảng

Châu Đốc, 29.03.2016