Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 08/09/2016 18:28, số lượt xem: 309

Đứa thì râu rậm đứa tròn đầu
Đối mặt hai người chẳng một câu
Ngoạ hổ từ trên xuyên thẳng kiếm
Tàng long ở dưới nẩy tung râu
Thủ công thượng hạ luồn hang hiểm
Tấn thoái ra vào phục hốc sâu
Hoả vượng thuỷ dâng tràn cốc động
Hiệp tàn hai đấu sĩ... ôm nhau

Châu Đốc, 05.04.16