Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 07/09/2016 14:04, số lượt xem: 280

Tui đi đã biểu hãy trông nhà
Dòm ngó trong ngoài chớ có la
Mảnh ruộng đồng phèn khoai bự lắm,
Thẻo nương đất xéo bắp to hà!
Đang cày rẻo cỏ bên hàng xóm
Rồi cuốc thửa gò cạnh nhà ta
Công việc đăng đê...bà sốt ruột
Cà to cà nhỏ kéo ra cà

Châu Đốc, 29.03.2016