Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 07/09/2016 17:48, số lượt xem: 243

Cau xanh trầu thắm pháo hồng
Em đi lấy chồng, ta hận bể dâu
Nhủ lòng khắc mối hờn sâu
Sao nhìn ai bước qua cầu... buồn hiu

Vô hầy...dốc rượu mỗi chiều
Tung hê buồn tủi, đốt thiêu ngậm ngùi
Ta cười ta hát ta vui
Ta say ta tỉnh ta xuôi ngược dòng

Người ta đã phụ tấm lòng
Thì chớ có hòng ta nhớ mà chi
Vô hầy...nào cứ cạn ly
Nốc say cho kẻ khóc vì thương ta!

Châu Đốc, 03.04.2016