Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 07/09/2016 13:22, số lượt xem: 231

Trắng hếu thịt xương dưới bóng tà
Biển nồng tử khí quẩn quanh ta
Cá tươi xớ rớ xơi, gẫy gọng!
Biển độc lò mò tắm, chết cha!
Bến phủ khăn sô nằm ngắc ngoải
Bờ giương gậy gộc hét lu loa
Ma xanh quỷ đỏ nhe răng nhọn
Lớ quớ lùa vô ngục bỏ bà!

Châu Đốc, 05.05.2016