Giữa xuân trời đổ mưa,
Đằng đông rền tiếng sấm.
Vật ngủ đông bừng tỉnh,
Cỏ cây thoả sức vươn.
Chao nghiêng đôi cánh én,
Đậu trước song nhà ta.
Tổ cũ vẫn còn đó,
Về cùng lại nhà xưa.
Kể từ khi cách biệt,
Sân trước hẳn chơ vơ.
Tình ta luôn son sắt,
Lòng én có lâu bền?

Thử tình khả đãi thanh truy ức,
Chích thị đương thời dĩ võng nhiên.