Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lửa vào 25/07/2010 22:55

Bà ơi bà! Bố cháu
Đi câu mực ngoài khơi,
Thuyền mới rồi lắp máy,
Buồm cũng vừa mới may.

Ở ngoài khơi đêm nay
Trời tối đen như mực
Con thuyền lao vun vút
Giữa bốn bề sóng vây.

Cháu cầu gió biển khơi
Đẩy thuyền mau trở lại,
Thương bà bóng lắt lay
Cháu thì còn thơ dại .

Cửa nhà đầy trống trải
Thùng gạo ngày dần vơi
Cơn dông rập rình tới
Sóng trở mặt từng ngày.

Ở ngoài khơi đêm dày
Bao con tàu chao đảo;
Bà ơi Bà, Bố cháu
Liệu có về đêm nay?...