Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lửa vào 08/07/2010 10:15

Trước lăng vua Hàm Phong
Hai hàng ngựa voi, quan văn, quan võ
Nghiêm trang hướng về cung vua ngự
Rùa đội bia đá ghi công...

Ông già bán Linh Chi dưới gốc cây tòng,
Bán Linh Chi bên vườn đào bói quả,
Bán Linh Chi trong mùa đông buốt giá.
Rao Linh Chi, tiếng bóng tiếng trầm.

Vua Hàm Phong chết đã quá trăm năm,
Từ Hi, Từ An, hai bà hoàng vua sủng ái,
Cũng đang ngủ ở trong lòng mộ tối,
Còn lại ông lão bán Linh Chi!

Không ai hỏi quí danh ông lão,
Bia đá cũng chẳng khắc tên ông
Trong lăng vua, vẫn còn nguyên mũ mão
Ngoài lăng còn lại lớp rêu phong...

Ông già bán Linh Chi ngoài lăng
Chắc xưa vua Hàm Phong ngồi đây suy nghĩ
Vua chẳng sống tới tròn thiên kỷ
Để nghe ông rao, tiếng bổng, tiếng trầm...


Bắc Kinh 03/2002

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]