Trời rét như tê dại
mà lòng sao không yên
sao chùm hoa cúc đỏ
vẫn một mau đỏ nguyên?


Nguồn: Mùa đông trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007