Phố như thể cuộc đời
dài xa và náo động
mỗi bước chân người đi
mưa dầm rồi nắng bỏng

Chùa như thể bóng cây
giữa tháng ngày vất vả
người mệt mỏi dừng chân
dưới màu xanh che chở

Dẫu bao năm tháng nữa
cuộc đời rồi đổi thay
chùa vẫn còn bên phố
và người còn qua đây