Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 25/09/2021 03:56, số lượt xem: 120
Tiễn thu

Ta tiễn em mùa thu,
Trời đất cũng thâm -u.
Như lòng em u-uẩn,
Như tình ta hoang vu...
DL

Thu về chớp biển mưa nguồn,
Thu đi...trăm nhớ nghìn thương lại về...


...Đầu thành tiếng vac lao xao,
Sườn non dế goị mây vào ngỏ thu.
Chiều hoang ướt lũng sương mù,
Đêm qua phố núi trăng thu uá vàng.


Ừ thôi em, cũng quan san,
Non xanh, nước biếc mây ngàn từ đây.
Gặp nhau còn ở hội nầy,
Tìm nhau rồi cũng cỏi nầy mà thôi.


Sông nào nước chảy mây trôi,
Thuyền nào lờ lững bên trời tuyết pha.
Trăng nào hát khúc cầm ca,
Rượu nào say giữa giang hà xanh xao.


Em xưa má thắm môi đào,
Hạ khoe áo đỏ, thu chào aó bông.
Bây giờ trời sắp sang đông,
Em còn thơ thẩn… áo hồng, aó hoa…


Mây xưa về dỗ nắng tà,
Em xưa giấc ngủ thềm hoa…hững hờ.
Ta về gác vắng làm thơ.
Buồn len lén đọng mấy tờ thư xanh.


Hoa nào ươm nụ đầu cành,
Trăng nào chếch bóng tần ngần lệ sương.
Thu về chếch bóng tà dương,
Non phai nét ngọc nắng vàng pha phôi.
[còn tiếp]

 

Thơ mùa thu 2