Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 06/10/2021 05:18, số lượt xem: 88
Ta về ngõ vắng năm xưa,
Gói trong kỹ niệm những tờ thư xanh.
Dẫu mai đời có vô tình,
Lật trang thơ cũ bóng hình là đây…

Nhớ xưa em dáng hao gầy,
Hoa thua nét ngọc, má hây nắng hồng.
Bấy giờ trời sắp sang đông,
Em còn thơ thẩn tơ hồng… đem hong.

Ngày nao em chưa lấy chồng
Thơ anh em đọc, chỉ hồng em đan.
Bây giờ em đã sang ngang,
Câu thơ mối chỉ còn đang tơ vò.