Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/01/2022 10:13, số lượt xem: 121

Sương phơi nắng trải lòng mong mõi,
Chờ đợi em về thơ nở hoa?
Bên giọng hò lơ tình bảng lảng,
Điệu đàn khoan lã ý bay xa...

Yêu kiều thục nữ bên sương sớm,
Yểu điệu thuyền quyên giữa nắng tà.
Con bướm vàng bên hiên thỏ thẻ,
Như tình em gái thuở mười ba.

Mười ba thuở ấy lòng e thẹn,
Như gió như mây chẳng hẹn hò.
Như nước sông Hương dòng bẽn lẽn,
Gởi tình Vỹ Dạ nón bài thơ.

Trường Tiền nắng đổ mười hai nhịp,
Thiên Mụ chuông sầu vạn cổ xưa.
Hẹn gặp lại em ngày qua Huế,
Về đò An cựu tắm chiều mưa… [1]

[1] Ca dao Huế có câu:
“Núi Ngự Bình trước tròn sau méo
Sông An Cựu nắng đục, mưa trong”