Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/12/2021 06:00, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi vophubong vào 04/01/2022 00:46, số lượt xem: 209

Bình yên ruộng lúa với nương dâu,
Phố xá bừng lên ánh nhiệm màu.
Bến Nghé thiếp sang ngày hội ngộ,
Hà tiên chàng lại buổi hoàn châu.
Hoa xưa hẹn lối ngày phong nhuỵ,
Trăng cũ thề đưa nối nhịp cầu.
Cách trở khôn ngăn dòng lá thắm.
Tình chàng ý thiếp vẹn muôn câu…