Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2022 06:44, số lượt xem: 155

Mười ba thuở ấy lòng e thẹn,
Như gió như mây chẳng hẹn hò.
Như nước sông Hương dòng bẽn lẽn,
Gởi tình Vỹ Dạ nón bài thơ.
Trường Tiền nắng đổ mười hai nhịp,
Thiên Mụ chuông sầu vạn cổ xưa.
Hẹn gặp lại em ngày qua Huế,
Về đò An cựu tắm chiều mưa.